Get Adobe Flash player

Sídlo společnosti

GfK
KAVČÍ HORY OFFICE PARK
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

IČ:15271757

www.gfk.com/cz

GfK na ČT24

Možné výstupy

cluster.jpg

Proč Eye-tracking?

Valná většina kvalitativních metod je založená na bázi rozhovoru, ať už se jedná o rozhovor osobní, telefonický, pomocí www stránek či obyčejného papíru a tužky. Všechny tyto techniky jsou velmi přínosné pro zjištění subjektivního vnímání testovaného materiálu (líbí/nelíbí, věřím/nevěřím, chci/nechci vědět víc…). Pokud se však respondenti vyjadřují ke vnímání svého chování/přístupu (viděl/neviděl, četl/nečetl, vracel se/nevracel, zkoumal/nezkoumal…), může dojít k velkému zkreslení.

Většinou nejde o snahu zhatit výzkum, často si vůbec neuvědomuje, že nějakou věc děláme/vidíme.

Z toho důvodu je největší výhodou Oční kamery možnost zjistit/ověřit, zda testovaný materiál zákazník viděl, jak dlouho jej četl, k čemu se vracel, co zběžně prolétl a co přeskočil. Eye-tracking definuje, co se přesně děje v momentě kontaktu s testovaným materiálem.

Naše Oční kamery a EmBandTM

Tobii X60

Tobii Glasses

ASL Mobile Eye

EmBandTM