Get Adobe Flash player

Sídlo společnosti

GfK
KAVČÍ HORY OFFICE PARK
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

IČ:15271757

www.gfk.com/cz

GfK na ČT24

Možné výstupy

cluster.jpg

Jak probíhá výzkum?

Obecně se dá říci, že Oční kamerou se dají testovat všechny materiály, které jsou určeny pro zrakový vjem.

Ideální fáze testování je před spuštěním kampaně (pre-test), kdy je možné eliminovat případné chyby před jejich vypuštěním na veřejnost.

Velmi často se ale testují také již proběhlé kampaně (post-test) pro zjištění důvodů slabého zapůsobení materiálu na potenciálního zákazníka.

Pro kompletní přehled jednotlivých typů výzkumů klikněte zde (odkaz na Typy výzkumů) či navštivte sekci Typy výzkumů
 

Kombinace Eye-trackingu a In-depth interview

Pro výzkum dopadu testovaného materiálu používáme ve valné většině případů kombinaci 2 metod kvalitativního výzkumu – snímání zraku Oční kamerou (Eye-tracking) a hloubkový individuální rozhovor (In-depth interview, zkráceně také IDI). Tato kombinace totiž umožní pokrýt obě roviny zpracování testovaného materiálu – objektivní (co dělám) i subjektivní (co si o tom myslím).

Cílová skupina

Testovanými osobami (respondenty) musejí být lidé, pro které je testovaný materiál skutečně určený. Současně nesmějí pracovat v odvětví, které nějak souvisí s výzkumem nebo přímo testovaným materiálem (reklama, marketing, psychologie, tisk, web design…).

Často musejí respondenti také splňovat další, pro zadavatele výzkumu důležité parametry (kvóty) – určité věkové rozmezí, vzdělání, rodinný stav a nějakou aktuální nákupní situaci (plánují do roka nákup auta).

Vzorek

Vzhledem k faktu, že dráha zraku je konstantnější veličina než subjektivní dojmy, lze pro výzkum použít menší počet respondentů.

Nejmenší vzorek je 8 osob, což je dostatečné množství na odhalení hrubých chyb a nedostatků.

Střední vzorek u nás tvoří rozmezí 12 – 15 osob. Takové množství odhalí již drobnější nedostatky testovaného materiálu.

Reprezentativní vzorek se pohybuje od 20 osob výše. Tento počet dokáže dát spolehlivé výpovědi i o detailních částech materiálu.

Ceny

Každý projekt je specifický a konkrétní kalkulaci lze vytvořit až na základě přesného zadání výzkumu.

Faktory, které ovlivňují výslednou cenu:

  • velikost vzorku (počet testovaných osob)
  • charakteristika cílové skupiny (kdokoli x finanční ředitel z firmy s 300 zaměstnanci)
  • počet testovaných materiálů (na jednu skupinu respondentů lze použít max. 2 materiály)
  • hloubka analýzy (je třeba zjistit, zda lidé četli celý odstavec, třetí řádku, vytučněnou větu, číslovku 500?)
  • lokalita

Zcela obecně lze říci, že se cena většiny výzkumů v roce 2008 pohybuje v rozmezí 10 000 – 13 000 Kč (bez DPH) na respondenta. Toto rozmezí je dáno právě výše uvedenými parametry.

Časová náročnost

Většina výzkumů se realizuje v rozmezí 2 – 3 týdnů od schválení projektu. V případě potřeby nabízíme možnost ústního shrnutí předběžných výsledků ihned po natočení posledního respondenta.

Naše Oční kamery a EmBandTM

Tobii X60

Tobii Glasses

ASL Mobile Eye

EmBandTM