Get Adobe Flash player

Sídlo společnosti

GfK
KAVČÍ HORY OFFICE PARK
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

IČ:15271757

www.gfk.com/cz

GfK na ČT24

Možné výstupy

heatmapahas.jpg

Jedním ze značkových výzkumných nástrojů GfK Czech je Eye-tracking, tj. sledování zraku Oční kamerou. Oční kamera umožňuje mapování skutečného chování zákazníka
v momentě kontaktu s testovaným materiálem. Výstupem jsou tak objektivní pohyby očí, nikoli subjektivní dojmy a představy o vlastním chování.

Oční kamera umožňuje přesně určit, které podněty zákazník zaregistroval, jaké povrchně prolétl a které zcela přehlédl.

Mapování lidského zraku pomůže odhalit, nakolik je testovaný materiál v “komunikaci“ se zákazníkem účinný, kde jsou jeho slabá místa a především jak je opravit.

Nejúčinnější je eye-tracking (oční kamera) v kombinaci s další metodou kvalitativního výzkumu – hloubkovým individuálním rozhovorem. Pomocí této metodologie zmapujeme celkové zpracování reklamního materiálu – objektivní přijetí i subjektivní vnímání.

Závěry a doporučení vytvořené na základě výzkumu zlepšují testovaný materiál jak ve viditelnosti, atraktivitě a srozumitelnosti, tak ve věrohodnosti, obsahové relevanci a emočním náboji. Oční kamera nezastupitelně doplňuje soubor informací o vnímání spotřebitele.

Naše Oční kamery a EmBandTM

Tobii X60

Tobii Glasses

ASL Mobile Eye

EmBandTM